slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Խաչքարեր

Սեպագրեր

Վիմագրեր

ԼՈՌԻ պատմության քարակերտ էջերը, Գ. Շախկյան

       Աշխատությունը վերաբերում է Լոռվա աշխարհագրական շրջանի պատմաճարտարապետական կարևոր հուշարձաններին և հուշարձանախմբերին, որոնք քննվում են հորինվածքային, կոնտրուկտիվ և գեղարվեստական կողմերով: Հենվելով փաստական հարուստ նյութի, պատմական, վիմագրական աղբյուրների, մասնագիտական գրականության ընձեռումների վրա, հեղինակը բացահայտում է դրանց առանձնահատկությունները, նշանակությունը և արժանիքները: Տեքստ ուղեցկվում է գծագրերով և լուսանկարներով:
      Գիրքը օգտակար կլինի ինչպես միջնադարյան հայ մշակույթով զբաղվողների, այնպես էլ ընթերցողներ լայն շրջանակների համար:

Armenian

Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Վ. Հարությունյան

Գրքում անվանի ճարտարապետ Վարազդատ Հարությունյանը ներկայացնում է հայկական ճարտարապետության պատմության ողջ ընթացքը:
Ներբեռնելու համար անցնցել հետևյլալ հղումով`  https://cloud.mail.ru/public/HZGg/q5TCSkcb5

Armenian

Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը, Կ․ Մելիք-Փաշայան

Աշխատության մեջ քննության է առնված հին Հայաստանում լայն տարածում գտած Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը: Մատենագրական, ազգագրական, հնագիտական նյութերի հիման վրա հեղինակը առաջին անգամ տալիս է պաշտամունքի պատմական փուլերը ՝ սկսած նախնադարյան համայնական կարգերից մինչև ստրկատիրական ֆորմացիան, ուր վերջնականապես փևավորվել է այդ պաշտամունքը: հեղինակը հանգամանորեն կանգ է առնում Անահիտի էության և պաշտամունքային ինքնության , նրա տոների, պաշտամունքի վայրևերի, նրա աղերսի տոտեմիզմի և մայրիշխանության հետ:

Armenian

Ա.Աբրահամյան, Գլաձորի համալսարանը

Աշխատության մեջ հանգամանորեն ներկայացվում է Գլաձորի համալսարանի պատմությունը, քննվում են նրա ականավոր ուսուցիչների ու սաների հասարակական ու քաղաքական մանկավարժական հայացնքները, ըստ արժանվույն գնահատվում է նրանց վաստակը : Գրքի վերջում  բերված են հիշատակարևաններ:
Մենագրությունը նվիրված է Գլաձորի համալսարանի հիմնադրաման 700 ամյակին:
PDF տարբերակով գիրքը ստանալու համար նամակ գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` sevak3597@gmail.com

Armenian

Հայաստանի վաղ միջնադարյան կենտրոնագմբեթ փոքր հուշարձանները, Վ. Գրիգորյան

Գրքում քննության են առնվում հայկական գմբեթավոր հորինվածքների նախնական օղակը ներկայացնող V-VII դարերի կենտրոնագմբեթ փոքր հուշարձանները: Ուսումասիրվող կառույցները դիտարկվում են հորինվածքային, կոնստրուկտիվ և դեկորատիվ լուծումների հետ առչնվող հարցերի տեսանկյունից: Հուշարձաններ առանձին-առանձին մանրամասն քննությունն, ինչպես  նաև նրանց համեմատական վերլուծությունը և համադրումը հայկական այլատիպ կառույցների հետ լուսաբանում են հուշարձաններ բնույթի, կառուցման ժամանակի հարցերը և ճարտարապետական ձևի առանձնահատկությունները:

Armenian

Ռուսա II-ի արձանագրությունը Գավառում

       Արձանագրությունը հայտնաբերել է անվանի հնագետ Թադևոս Ավդալբեգյանը 1927 թվականին Գավառի /այն ժամանակ կոչվում էր Նոր Բայազետ, ինչի պատճառով մասնագիտական գրականության մեջ շատ հաճախ հանդիպում ենք «Նոր Բայազետի սեպագիր արձանագրություն» ձևով) «Դարիգլուխ» կոչված վայրում իրականացված հնագիտական աշխատանքաների ժամանակ:  Ինչպես Ավդալբեգյանն է նկարագրում, շիրմաքարերի մոտով անցնելիս /Դարիգլուխը ժամանակի ընթացքում վեր է ածվել գերեզմանոցի/ նրա որդին` Մարտիկը մատնացույց է անում գետնի վրա մի ժեռ շիրմաքար` ասելով` «վրան գծեր կան, բայց հայերեն չեն»: Ավդալբեգյանը տեսնելով, հասկանում է, որ գործ ունեն սեպ
Armenian

Գառնիի տաճարի մուտքի պատին փորագրված արձանագրությունը

Արձանագրությունը փորագրված է Գառնիի տաճարի մուտքի արևելյան պատին: Արձանագրության վերծանման առաջին փորձը կատարել է Գարեգին Հովսեփյանցը 1912, այն կարող եք կարդալ Գառնիի ավերակները հոդվածում:
Ստորև ներկայացում է արձանագրության վերծանությունը ըստ   1969 թվականին հրատարակված  «Գառնի III: 1949-1956 թթ. պեղումների արդյունքները» աշխատությունում /համահեղինակներ Բ․ Առաքելյան, Գ․ Կարախանյան /  գրքի:

Armenian

Թանահատի սեպագիր արձանագրությունը Էրեբունի թանգարանում

      Այս արձանագրությունը, որը ներկայումս ցուցադրության է ներկայացված Էրեբունի թանգարանում, հայտնաբերվել է 1975 թվականին Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղի Թանահատ վանքում իրականացված պեղումների ժամանակ: Աեպագիրը փորագրված է եղելբ ազալտե քարակոթողի երկու երեսներին,սակայն քրիստոնեական դարաշրջանում նրա մի կողմի տեքստը,դժբախտաբար,համարյա ամբողջությամբ տաշվել է՝ խաչ քանդակելու նպատակով:
Արձանագրությունը բաղկացած է եղել 68 տողից, որից պահպանվել է 48: Սեպագրի վերծանությամբ առաջինը հանդես եկավ անվանի սեպագրագետ Նիկոլայ Հարությունյանը՝ 1979 թվականին: 
Armenian

Pages

Հարցում

Արեգնափայլի Ձե՛ր գնահատականը:

Մենք Facebook-ում

Այցելուներ

  • Բոլոր այցերը: 632667
  • Բոլոր այցելուները: 45859
  • Գրանցված օգտատերեր: 2
  • Վերջին գրանցված օգտատերը: sipan4434
  • Հրապարակված նյութեր: 296
  • Ձեր IP-ն: 54.162.159.33
  • Սկսած՝: 21/02/2017 - 22:52